รองผู้ว่าเชียงใหม่เยี่ยมดอยเต่า

บ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยเต่า (ศป.ปส.อ.ดอยเต่า) โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ อำเภอดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต