วิ่งๆๆๆง่อมหาดอยเต่า

ง่อมหาดอยเต่าฮาล์ฟ มาราธอน 2020
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดกิจกรรมวิ่งครั้งที่ 3 ง่อมหาดอยเต่า ฮาล์ฟ มาราธอน 2020 ดร. วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่สะดวก เรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง เวลานี้ประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและทั่วไปจำนวนมากสนใจและรักในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้ที่รักการวิ่ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจึงจัดกิจกรรมวิ่ง ง่อมหาดอยเต่า ฮาล์ฟ มาราธอน 2020 ขึ้นภายใต้แนวความคิด “ทุกก้าวคือการให้” โดยได้จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ แฟมิลี่รัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 18.5 กิโลเมตร และ วีไอพี วิ่งได้ทุกระยะ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนชาวอำเภอดอยเต่า อำเภอใกล้เคียง และทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เป็นการวิ่งตามเส้นทางผ่านหมู่บ้านดอยเต่าในอดีต ที่ถูกน้ำท่วม ผ่านลำน้ำปิง ผ่านบ่อน้ำโบราณ ผ่านวัดโบราณ ทุ่งนาเป็นการรำลึกถึงเมืองดอยเต่าในอดีต และที่สำคัญ เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พัฒนาสถานที่โรงพยาบาลดอยเต่า และมอบเป็นทุนใช้จ่ายของหน่วยกู้ภัยสุเทพดอยเต่า เชิญทุกท่านร่วมวิ่งนะครับได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดี

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต