ร.พ.สวนดอกเตือนภัยจากPM 2.5

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตือนระวัง 5 โรคร้าย จากฝุ่น PM 2.5

ในช่วงนี้เมืองเชียงใหม่มีค่า PM 2.5 มีอันดับสูงสุดของโลก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยประชาชน จึงได้แจ้งเตือนให้ทราบว่า

ความรุนแรงของ PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำลายระบบอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมะเร็งได้ รูปต่างๆที่พบในตอนนี้
1. โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดเกิดการอักเสบ ระคายเคือง และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้
2. โรคถุงลมโป่งพอง อาจทำให้เกิดมะเร็งปอด
(แม้ไม่ได้สูบบุหรี่)
3. โรคผิวหนัง ทำให้ผิวหนังอักเสบ และเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
4. โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูดฝุ่นเข้าไปมากๆ ทำให้เลือดข้นได้ และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
5. โรคเยื่อบุตาอักเสบ ทำให้ระคายเคือง อักเสบ ตาแห้ง ตาแดง แสบตา คันตา

ด้านการป้องกันและดูแลตนเองให้ปฏิบัติดังนี้
– สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
– นอนหลับให้เพียงพอ และ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
– งดกิจกรรมกลางแจ้ง
– หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
– ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต