ศิษย์ด.ต.รดน้ำดำหัวครูเก่า

14 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าดอยเต่าวิทยาคม ได้จัดงานสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหารและครูอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูและสูมาคารวะตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง นำโดยนายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า ประธานชมรมศิษย์เก่าดอยเต่าวิทยาคม 
 นางสาวสมจิตร ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าดอยเต่าวิทยาคมทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกอย่าง

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต