งานใส่ขันดอกเสาอินทขิล เชียงใหม่

งานใส่ขันดอกเสาอินทขิล

งานใส่ขันดอกเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง 16-22 พ.ค. 66 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกอาจใช้รถสาธารณะในการเดินทางหรือใช้เส้นทาง วันที่16 พฤษภาคม นี้ เวลา 14.09 น. จะมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนห่าไปตามถนนต่าง ๆ โดยมีเส้นทางดังนี้

วัดเจดีย์หลวง –> ถ.พระปกเกล้า –> แยกกลางเวียง –> แยกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ –> เข้า ถ.ราชวิถี –> แยกยุพราช –> ตัดตรงแยกสมเพชรด้านใน/ด้านนอก –> ถ.ช้างม่อย –> แยกศรีนครพิงค์ –> แยกวัดแสนฝาง –> เข้าสู่ ถ.ท่าแพ –> ตัดตรงข่วงประตูท่าแพ –> เข้าสู่ ถนน.ราชดำเนิน –> แยกวัดพันอ้น –> เลี้ยวซ้ายแยกกลางเวียง –> วัดเจดีย์หลวง

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต