ผ้าตีนจกดอยเต่า

หลังจากปี 2507 น้ำเอ่อท่วมสองฝั่งริมน้ำปิงบริเวณหมู่บ้านเดิมของดอยเต่า ชาวดอยเต่าได้อพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่ต่างๆ ทั้งต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ในระหว่างอพยพ ภูมิปัญญาช่างทอผ้าตีนจกก็อพยพไปด้วยทำให้ลายผ้าตีนจกต่างๆของดอยเต่ากระจัดกระจายไปทั่วประเทศ คุณฐาปนีย์ ไหวยะประธานกลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านไร่ดอยเต่า กล่าวว่า จุดเด่นของซิ่นตีนจกน้ำท่วมฮอด-ดอยเต่า จะต่างจากที่อื่นคือสีสันที่สะดุดตา ลวดลายที่แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ บางลายก็ทอห่างเว้นระยะให้เห็นพื้นดำจึงสะดุดตาเมื่อเห็นไกลๆ บางลายก็ทอแน่นจกเต็มผืนจก เนื่องจากซิ่นตีนจกน้ำท่วมฮอด-ดอยเต่า มีความหลากหลายในลวดลายจึงแบ่งลายเป็นกลุ่มคือ1.กลุ่มลายกุด 2.กลุ่มลายขันโคม (ลายจกมาตราฐานของจกทุกที่) 3.ลายโคมหลวง 4.ลายเครือ แต่ละกลุ่มลายก็จะมีชื่อเรียกลายแยกแตกไปในแต่ละกลุ่มอีก คุณฐาปนีย์กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้ทางกลุ่มฯ กำลังดำเนินการจด Gi ของลายผ้าตีนจกน้ำท่วมฮอด-ดอยเต่า … ขอบคุณภาพจากคุณฐาปนี ไหวยะ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต