นายอำเภอดอยเต่าเชิญพี่น้องเฮาโหลดใช้แอป ThaiD

นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวดอยเต่า ทุกคนโหลด แอปพลิเคชั่น ThaiD “ไทยดี” เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวดอยเต่าเอง เช่น ใช้แสดงแทนบัตรประตัวประขาชน ,ใช้แสดงตนที่สนามบิน , ใช้แสดงตน ณ หน่วยเลือกตั้ง ส.ส. และใช้ทำธุรกรรมทางทะเบียนราษฎร โดยสามารถดาวน์โหลดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมา ครับ โดยโหลดแอปพลิเคชั่น ThaiDได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดีอย่างนี้รีบโหลดเลยครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต