นายอำเภอดอยเต่าสำรวจทะเลสาบหลังน้ำลด


บ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ลงเรือหางยาวสำรวจทะเลสาบดอยเต่าหลังทะเลสาบน้ำลดลงเหลือแค่ร่องแม่น้ำปิงริเวณท่าศูนย์ ต.ท่าเดื่ออ.ดอยเต่า โดยมีนายธีระพงษ์ ดวงจันทร์ กำนันตำบลท่าเดื่อและฝ่ายปกครองอำเภอดอยเต่าร่วมสำรวจในครั้งนี้ นายอำเภอดอยเต่ากล่าวว่า ช่วงน้ำลดน่าจะทำบริเวณทะเลสาบดอยเต่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกแบบหนึ่ง เพราะในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงมีของดีมากมายทั้งหมู่บ้านเก่าดั้งเดิมของคนโดยเต่า ทิวทัศน์หน้าผา หินงอกหินย้อย วิถีชีวิตชาวแพ เป็นการท่องเที่ยวชมสองฝั่งลำน้ำปิงจากเรือหางยาวและแพไม้ไผ่ ที่คุ้มค่าสวยงาม เพื่อให้อำเภอดอยเต่ากลับมาคึกคักเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งที่มีน้ำในทะเลสาบ และไม่มีน้ำทะเลสาบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอไปในตัว โดยเรื่องนี้จะไปประชุมหารือกับส่วนราชการและฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอดอยเต่าต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต