ไม่โทษสว.

การโหวตหรือเลือกนายกรัฐมนตรีของไทย
การหานายกฯ มาบริหารประเทศของไทย ดูแสนยากเย็นเสียเหลือเกิน เป็นเพราะประเทศไทยยังอยู่ในระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจ ส.ว.มีอำนาจในการเลือกนายกฯ หลายคนจะบอกว่า ส.ว.คือปัญหา ถ้า ส.ว.ยอมเลือกให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งโดยมีคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นนายกฯ ก็จะไม่มีปัญหาอะไร การมุ่งไปที่บุคคลคือ ส.ว.เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะ การเมืองไทยมีความขัดแย้งกันโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
เลือกตั้งแล้วยึดอำนาจ ยึดอำนาจแล้วเลือกตั้ง
เลือกตั้งเสร็จก็บอกทำเพื่อประชาชน แต่ในความเป็นจริง ทำเพื่อตัวเองหรือนายทุนพรรค
อย่าลืม ! ตัวแทนที่ได้รับการเลือกจากประชาชนต้องปฏิบัติตามมติพรรค มติพรรคมาจากกรรมการบริหารพรรค ถามว่า กรรมการบริหารพรรคได้รับเลือกจากประชาชนหรือไม่ หากกรรมการบริหารพรรคเป็นเผด็จการเสียเอง อะไรจะเกิดขึ้น ประชาชนจะอยู่ตรงไหน
“สัญญาประชาคม” ที่พรรคหรือตัวแทนได้ให้ไว้กับประชาชน คงไม่น่าจะมีอยู่จริง และคงไม่มีอะไรมาบังคับได้ หากกรรมการบริหารพรรคจะฉีกสัญญาประชาคมนั้น
การทุจริต การใช้อำนาจโดยมิชอบ รวมไปถึงการชุมนุมประท้วง แล้วมีความขัดแย้งในวงกว้าง เหตุผลเหล่านี้ ถูกนำมาอ้างเพื่อการยึดอำนาจ เมื่อยึดอำนาจก็นำมาซึ่งการ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
การยึดอำนาจได้ถูกเรียกว่า “เผด็จการ” เมื่อเผด็จการมีอำนาจแล้วร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ยึดหรือผู้มีอำนาจนั้น ผู้มีอำนาจนั้น มีอำนาจ “รัฏฐาธิปัตย์” อยู่ในมือ หรือเรียกว่า “อำนาจอธิปไตย” อำนาจอธิปไตยหากอยู่ในมือบุคคลหรือคณะบุคคลจึงเรียกว่า “อำนาจเผด็จการ” จึงมิใช่ “อำนาจอธิปไตยปวงชน”
ส่วนอำนาจอธิปไตยปวงชน หากอยู่ในมือกรรมการบริหารพรรคที่มีลักษณะเผด็จการ ตัวแทนก็ไม่สามารถใช้อำนาจอธิปไตยปวงชนได้เต็มที่ ตามสัญญาประชาคม
เรื่องการเมืองการปกครอง จะบอกว่า เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่
บางคน อยู่กับพรรคนี้ดี ๆ ย้ายไปอยู่กับพรรคฝ่ายที่มีอุดมการณ์ตรงกันข้าม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า พรรคและตัวแทนในพรรคนั้นได้เคยสัญญาไว้กับประชาชนอย่างไร การย้ายพรรคนั้น ประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหน ทำไมอุดมการณ์จึงเปลี่ยนไปได้
ส.ว.อยู่ในระบบรัฐสภา โดยระบบรัฐสภาจะมีสมาชิกอยู่ 2 ประเภท 1) ส.ว. 2) ส.ส.
การปกครองที่ใช้เผด็จการรัฐธรรมนูญในการเลือกนายกฯ จึงย่อมไม่สามารถสะท้อนคะแนนเสียงพรรคที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งได้ เพราะเป็นกลไกเผด็จการรัฐธรรมนูญที่วางไว้
การไปมุ่งเป้าที่ ส.ว.จึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับประเด็นปัญหาหรือไม่ เมื่อการเลือกตั้งยังอยู่ในระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ จักเป็นระบอบประชาธิปไตยปวงชน ตามที่ฝ่ายเลือกตั้งอยากให้เป็นได้เช่นไร จึงควรมองไปที่ “รัฐธรรมนูญ” ที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือไม่ ทำไมจึงยอมให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมีผลออกมาเช่นนี้ …. สว.ก็แค่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต