อบต.ดอยเต่านำเยาวชนทำความดีก่อนเข้าพรรษา

นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ กล่าวว่าอบต.ดอยเต่าร่วมกับปกครองต.ดอยเต่า โรงเรียนทุกโรง และ วัดทุกวัดในต.ดอยเต่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และกิจกรรมโครงการวัดสวยด้วยมือเราซึ่งจะทำเป็นประจำทุกปีก่อนวันเข้าพรรษา โดยกลุ่มเยาวชนในตำบลดอยเต่า คณะครูและชาวบ้านจะร่วมกันทำความดีโดยช่วยกันทำความสะอาดวัดวาอารามเตรียมพร้อมให้พุทธศานิกชนและคณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นอกจากนี้เป็นการฝึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและฝึกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันด้วย

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต