ดอยเต่าวิทยาคมสุดยอดเป็นตัวแทนเชียงใหม่นำเสนอBest practice ระดับภาค

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในระดับภาครูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างคนดีให้บ้านเมือง “ลูกเต่าน้อยทำดีด้วยหัวใจ สู่การเสริมสร้างพลเมืองดี“ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 น.ส.สมจิตร ตาคำแสง ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในระดับภาค หัวข้อรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคนดีให้บ้านเมือง
“ลูกเต่าน้อยทำดีด้วยหัวใจ สู่การเสริมสร้างพลเมืองดี” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม กล่าวต่อไปว่า นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ที่กิจกรรมดีๆของนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศของจังหวัด มาได้อีก 1 รายการซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานในหน้างานจริงของคุณครูและนักเรียน ที่เราทำจนเป็นวิถี และนำสู่การถอดบทเรียนที่ประสบความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่นำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอันเข้มข้น ทั้งการอ่านเอกสารและนำเสนอสภาพจริง จนทำให้ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และ ขอบคุณคณะครู โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนพลังดอยเต่าพร้อมบวก รวมถึงภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนผู้ปกครอง ตรวจถึงท่านศึกษานิเทศก์จากสพม.เชียงใหม่ ที่ร่วมผลักดันคะ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต