ดอยเต่าวิทยาคม ชนะเลิศ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับภาค ไปต่อระดับประเทศ

ดอยเต่าวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในระดับภาค ไปต่อระดับประเทศ

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2566 น.ส.สมจิต ตาคำแสง ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เผยว่า โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการโครงการพัฒนา การศึกษาตามบริบทของพื้นที่ และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค สำนักงานการศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) หัวข้อ รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคนดีให้บ้านเมือง “ลูกเต่าน้อยทำดีด้วยหัวใจ สู่การเสริมสร้างพลเมืองดี“ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ในการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในระดับประเทศ ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต