นภ.ดต.เดินแบบงานทอผ้าดอยเต่า

นายอำเภอดอยเต่าเปิดงานเดินแบบผ้าทอดอยเต่า บ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมผ้าทอพื้นถิ่นของชุมชนบ้านหล่ายแก้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ชุมชนคุณธรรมบ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ โดยมีนางสิริรัตน์ โอภาพวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายจันทร์คำ ปู่เป็ด ประธานศูนย์วัฒนธรรมทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนอำเภอดอยเต่า ร่วมงาน กิจกรรมในงานมีการจัดการนิทรรศการของกลุ่มทอผ้าในอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก๋อย การเดินแบบผ้าทอพื้นเมืองนำโดยนายอำเภอดอยเต่า วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต