ดอยเต่าอนุโมทนาพระครูฯ

วันที่ 9 ธ.ค.63ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสุจิณรัตนาลังการ เจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว ณ วัดหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต