บุคคลสำคัญดอยเต่า

๔ ตุลาคม วันธัมมจาระมหาเถรานุสรณ์
รำลึกวันมรณกาล
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนากร (หลวงพ่อคำ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า เป็นบุคคลสำคัญของอำเภอดอยเต่าอีกท่านหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ชาวดอยเต่าได้มีโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่นด้านอาชีพ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำ ให้ทำงานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้านศาสนาส่งเสริมพัฒนาวัดต่างๆ ในอำเภอดอยเต่าให้เจริญรุ่งเรือง ด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนทั้งมัธยม และะประถมศึกษา

💠พระเดชพระคุณ ได้มรณภาพด้วยโรงมะเร็งในลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ สิริอายุได้ ๗๐ ปี ๕๐ พรรษา

💠ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณธรรมธาดา
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกพิเศษ ที่ พระครูสิทธิเทพเจติยารักษ์
พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุเทพสิทธาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชรัตนากร สาทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ขอบคุณข้อมูล จากวัดประถมการาม แปลง1

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต