ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอดอยเต่า ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน สืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการนะครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต