ตีนจกแม่แจ่มแอ่

รองผู้ว่าเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 งานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม และหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันที่ 17 ก.พ. 2567 นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนายพิชัย เลิศวงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีต ส.ส.เชียงใหม่, นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ สส.เชียงใหม่ เขต 10 พรรคเพื่อไทย, นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม , นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ประมาณ 3,000 กว่าคน ในช่วงเช้ามีขบวนแห่งานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า ทั้ง 7 ตำบล เริ่มต้นเดินขบวน หน้าสนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา มาสิ้นสุดหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม บรรยากาศในขบวนแห่เป็นไปด้วยความคึกคักสองข้างทางมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศต่างให้ความสนใจมารอชมอย่างมากมาย ขบวนแห่ผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าปีนี้ ขบวนแรกเป็นขบวนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่ม ต่อด้วยขบวนของอบต.บ้านทับร่วมกับอบต.ปางหินฝน ขบวนของอบต.แม่ศึกร่วมกับอบต.แม่นาจร ขบวนของเทศบาลแม่แจ่มร่วมกับอบต.ช่างเคิ่ง และสุดท้ายเป็นขบวนของเทศบาลท่าผาร่วมกับอบต.กองแขก แต่ละขบวนมีชนเผ่าต่างๆในอำเภอแม่แจ่มมาร่วมเดินขบวนได้แก่ ขบวนคนเมือง (ไตยวน) , ปกาเกอะญอ , ลัวะ , ม้ง และลีซอ แต่ละเผ่าจัดแสดงศิลปะภูมิปัญญา-วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า สวยงามมาก นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ มากพอๆกับงานไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เป็นการสืบทอดศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อาชีพการทอผ้าซิ่นตีนจกและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้คงอยู่ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้อำเภอแม่แจ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่มและจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง ในงาน มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ โคกหนองนาโมเดล, นิทรรศการ Zero west, นิทรรศการแม่แจ่มเมืองไผ่ นิทรรศการกาแฟเมืองแจ่ม และร้านจำหน่ายสินค้าของโครงการหลวง การเดินแฟชั่นโชว์ “ผ้าไทย ใส่สนุก” การแข่งขันล่องแพน้ำแจ่ม และการประกวดธิดาผ้าตีนจกให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ชม///////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต