กำนันเหงี่ยมรับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

เช้าวันที่ 27 เมษายน 2567 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ. เชียงใหม่ กล่าวว่า นายเสงี่ยม ใจรินทร์ กำนันตำบลมืดกา, ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับรางวัล กรรมการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 “เรียนสู่ความเป็นเลิศ และหรือเรียนสู่ความมั่นคงของชีวิตตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข” บนฐาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยมี ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยเต่านิวส์ ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต