พุทธศาสนิกชนดอยเต่า ร่วมทำบุญสรงน้ำพระพุทธบาทตะเมาะวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนดอยเต่า ร่วมทำบุญแห่ช้างแห่ม้าถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
บ่ายวันที่ 22 พ.ค. 67 ที่ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า
นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธบาทตะเมาะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมี พระครูสันตจิตตาภิรัต เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า เจ้าอาวาสวัดประถมการามบ้านแปลง 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในภาคเช้าพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมมีพิธีแห่ช้างแห่ม้า รอบพระพุทธบาทองค์เล็กที่อยู่ในป่าลึกเข้าไปห่างจากวัดพระพุทธบาทตะเมาะ ประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อทำการขอฝนให้ตกตามฤดูกาลตามประเพณีที่เคยทำสืบต่อกันมา ช่วงบ่ายเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธบาทใหญ่บริเวณวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
นายจันทร์คำ ปู่บุตร มัคทายกประจำ พิธีกรรม แห่ช้าง แห่ม้า กล่าวว่าในวันวิสาขบูชา ของทุกปี ชาวดอยเต่าจะมาทำพิธีแห่ช้างแห่ม้า กันที่นี่ ซึ่งเป็นประเพณีของคนดอยเต่ามาตั้งแต่โบราณเพื่อทำการขอฝนจากเทวดาที่รักษาป่าไม้เมื่อทำพิธีแล้วฝนก็จะตกถูกต้องตามฤดูกาล
วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต