รายชื่อผู้สมัคร สว.ดอยเต่า

สรุปยอดรวมผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 วันของอำเภอดอยเต่า มีผู้มายื่นเอกสารการสมัคร จำนวน 58 ราย ผอ.การเลือก รับใบสมัคร จำนวน 53 ราย รวม 13 กลุ่ม คืนใบสมัคร จำนวน 5 ราย

ผู้อำนวยการเลือกได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต