นายวิพัฒน์ ต๊ะลือเฉือนนายสุกิจ ตุ่นทิเป็นพ่อหลวงบ้านโป่งโค้ง


เมื่อวันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาวัดโป่งโค้ง โดยนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นายชลพรรษ ชาญเชี่ยว ปลัดอำเภองานปกครองดำเนินการเลือกร่วมกับคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน 156 คน ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 116 คน คิดเป็น 74.36% หลังนับคะแนน ปรากฏดังนี้

  • ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวิพัฒน์ ต๊ะลือ ได้ 43 คะแนน
  • ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสุกิจ ตุ่นทิ ได้ 42 คะแนน
  • ผู้สมัครหมายเลข 3 นายธเนศ ปัญญาคำ ได้ 24 คะแนน
  • บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คะแนน
  • บัตรเสียจำนวน 6 คะแนน
    ดอยเต่านิวส์ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต