ดอยเต่าพร้อมเลือกสว.

สมาชิกวุฒิสภา (สว. )ระดับอำเภอดอยเต่า โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ประธานคณะกรรมการเลือกสว.อำเภอดอยเต่าและคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำอำเภอดอยเต่าในครั้งนี้

ดอยเต่าพร้อมจัดเลือกสว.ระดับอำเภอ
คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่เลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ไว้ที่หอประชุมดอยเกิ้งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยได้มีการจัดสถานที่เอาไว้พร้อมที่จะเปิดให้เลือก ส.ว.ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ
เช้าวันที่ 8 มิ.ย.67 นายธนภัทร รัตนสมัย ผอ.เลือกสว.ระดับอำเภอดอยเต่า ได้ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว. )ระดับอำเภอดอยเต่า โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ประธานคณะกรรมการเลือกสว.อำเภอดอยเต่าและคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำอำเภอดอยเต่าในครั้งนี้
ผอ.เลือกสว.ระดับอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า
วันนี้ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก และได้สาธิตพร้อมปฏิบัติการเลือกสว. ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ รับรายงานตัวจนถึงการนับคะแนน ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทำงานไม่ผิดพลาด เมื่อถึงเวลาเลือกจริง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีเยี่ยมแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. เพื่อเข้าไปเตรียมพร้อมในสถานที่เลือก เราจะมีมาตรการที่เข้มงวด ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่คัดเลือก โดยในอำเภอดอยเต่ามีผู้สมัคร ส.ว.จำนวน 52 คน

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต