ดอยเต่าจัดวิ่งการกุศล “ง่อมหาดอยเต่าฮาล์ฟ มาราธอน 2020”

การรับสมัคร

ง่อมหาดอยเต่าฮาล์ฟ มาราธอน 2020 เช้าวันที่่ 17 ธันวาคม 62 ดร. วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่สะดวก เรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง กอบกับ มีประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและทั่วไปจำนวนมากสนใจและรักในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้ที่รักการวิ่ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจึงจัดกิจกรรมวิ่ง ง่อมหาดอยเต่า ฮาล์ฟ มาราธอน 2020 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ภายใต้แนวความคิด “ทุกก้าวคือการให้” โดยได้จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ แฟมิลี่รัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร และ วีไอพี วิ่งได้ทุกระยะ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนชาวอำเภอดอยเต่า อำเภอใกล้เคียง และทั่วไป หันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร เป็นการวิ่งตามเส้นทางผ่านหมู่บ้านดอยเต่าในอดีต ที่ถูกน้ำท่วม ผ่านลำน้ำปิง ผ่านวัตถุโบราณ ทุ่งนาเป็นการรำลึกถึงเมืองดอยเต่าในอดีต เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พัฒนาโรงพยาบาลดอยเต่า ทุนใช้จ่ายของหน่วยกู้ภัยสุเทพดอยเต่า ดังนั้นเชิญทุกท่านร่วมวิ่งได้ทั้งบุญและร่างกายที่แข็งแรงครับ

สมัครได้ที่ https://forms.gle/sruMAvgBJBxyZY3r9


แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต