เชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดหลวงดอยเต่า

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดหลวงดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่าจ. เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 ซึ่งงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดหลวงดอยเต่าจัดเป็นจำทุกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ก.พ. 63 กิจกรรมมีการสรงน้ำพระธาตุฯ ทำบุญวันเกิด ปิดทองพระประธานรำวง ในวันที่ 1 ก.พ. 63 เวลา 15.00 น. มีการชกมวยการกุศล เชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญนะครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต