นายกอบจ.ชม.เปิดงานสักการะพระธาตุดอยเกิ้ง

บ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานติดทะเลสาบดอยเต่า ต. ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อ.ดอยเต่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.พ.2563โดยมีว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงาน นายทะนงศักดิ์ วีระ หรือ “สจ.เอ็ม” ส.อบจ.เชียงใหม่ เขตดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยสมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นำโดย นายเสงี่ยม ใจรินทร์ กำนัน ตำบลท่าเดื่อ ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ

สจ.เอ็ม กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะสถานที่สำคัญ ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนดอยเต่า เป็นการอนุรักษ์ และสืบสาน วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อำเภอดอยเต่า ด้วย นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นยังจะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดกับคนดอยเต่าอีกทาง”

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต