ข่าวคนดอยเต่า

ข่าวดอยเต่าล่าสุด

ข่าวทั่วไป

นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

ข่าวทั่วไป

ดอยตะเมาะโง้มที่เราไม่รู้

เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์ ชินะเกษา เมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยตะเมาะน้อยนี่ ถือได้ว่า วิวสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลย วิวมองได้รอบทิศ 360 องศา ด้านตะวันออกเป็น อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้านตะวันตกเป็น อ.ดอยเต่า ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ เป็นพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ

คนดอยเต่ารักดอยเต่า

ร่วมพัฒนาดอยเต่า บ้านเฮาโตยกั๋น